بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
بيمه هاي طرف قرارداد
اين مركز با بيمه هاي زير طرف قرارداد مي باشد:

تامين اجتمايي، خدمات درماني،روستايي نيروهاي مسلح، كميته امداد و ساير بيمه ها

 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal