بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
وضعيت كنوني بيمارستان
بيمارستان حضرت قائم «عج» كلاردشت به عنوان يك مركز درماني مي باشد كه به صورت غيرانتفاعي اداره مي گردد. زمين اين بيمارستان از طرف خيرين اهداء گرديده و ساختمان آن با حمايتها و كمكهاي دولت در سال 1387 تاسيس گرديده است. پروانه بهره برداري اين مركز به شماره 18/17669/1237 در تاريخ89/09/09 به ثبت رسيده است كه باستناد ماده ي 12 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين پروانه در تاريخ 91/02/27 به مدت 60 ماه تمديد گرديده است
 

·       سال تاسيس بيمارستان :1387               اتاق عمل سرپايي و اورژانس :1

·       تعداد تخت مصوب :32                       تعداد بخشهاي بستري : 2

·       تعداد تخت فعال :16                           راديولوژي سونوگرافي

·       تعداد اتاق هاي عمل : 2

·       تعداد تخت ريكاوري :2

·       تعداد تخت اورژنس : 7

1394/07/06
Powered by DorsaPortal