بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
يپام رياست

از زماني كه انسان انديشيدن به فرداي خود را آموخت ، برنامه ريزي را بنيان نهاد . بديهي است كه برنامه ريزي يك امر ضروري در راه رسيدن به اهداف تعيين شده و پيش نيازي اساسي براي ارتقاء وضع موجود مي باشد . بر اين اساس در راستاي برنامه راهبردي معاونت محترم درمان ، برنامه جامع عملياتي بيمارستان حضرت قائم (عج) كلاردشت با بررسي منابع دروني و بروني و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف اين سازمان تدوين شد . اميد است اين برنامه موجب ارتقاء سطح سلامت و بهداشت و رضايتمندي جمعيت هدف و تمام هموطنان مراجعه كننده به اين بيمارستان و پرسنل خدوم را بدنبال داشته باشد

1394/07/06
Powered by DorsaPortal