بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
مننژيت

    بيماريهاي شامل گزارش فوري

مننژيت :

هر فردي در هر سني كه شروع ناگهاني تب بيش از 5/38 درجه ركتال يا 38درجه سانتي گراد زيربغل داشته باشد و يكي از علائم سفتي گردن ،كاهش سطح هوشياري ، سردرد،استفراغ و

 هرگونه عارضه نورولوژي ناگهاني ،فونتانل برجسته دراطفال ، در وي بروز كند.   

 
 
 
 
 

اقدامات توصيه شده در برخورد با بيمار                                                      

گزارش تلفني و فوري به مركز بهداشت شهرستان

تكميل فرم بررسي بيمار در كمتر از 48ساعت از زمان گزارش

تهيه نمونه

جدانمودن تنفسي بيمار حداقل تا 24ساعت پس از شروع درمان                                                                         

                                                                                                              

1394/07/06
Powered by DorsaPortal