بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
كروناويروس

هرساله تعدادي از هموطنانمان كه توفيق زيارت خانه خدا را كسب مي نمايند، در بازگشت از اين سفر روحاني، متاسفانه به بيماري هاي عفوني مبتلا مي شوند

هشدار: عدم رعايت بهداشت تنفسي وتماسي دقيق پس از بازگشت از سفر در ديد و بازديدها، هم نشيني هاي خانوادگي،

دست دادن و روبوسي، از نزديك حرف زدن هاي طولاني و در آغوش گرفتن ها،ممكن است باعث بيمار شدن دوستانتان بشوند

و حتي در برخي از آنها مانند زنان باردار و كودكان، ممكن است بيماري شديد رخ داده و باعث مرگ آنان گردد.

دستان آلوده بيماري را به راحتي منتقل مي نمايند، ميكروب ها معمولا يا از راه تنفس هواي آلوده و يا توسط دست هاي آلوده و از راه

دهان )خوراكي( و چشم )تماس دست با چشم( وارد بدن مي شوند. سرماخوردگي وآنفلوانزا نه تنها از راه سرفه و عطسه بلكه از راه تماس دست آلوده به بزاق با چشم نيزمنتقل مي شوند

توجه: 5 دقيقه صحبت كردن با يك فرد بيمار درفاصله نزديك )يك قدمي( مثل آنست كه درصورت شما مستقيماً عطسه كرده باشد.

در سفر حج ممكن است كه در بين شلوغي وجمعيت زيادي قرار بگيريد )درحد شانه به شانه(. در اين حالات و مخصوصاً اگر فرد

بيماري كه عطسه مي كند در نزديكي شما قرار داشت، بهتر است از ماسك استفاده نمائيد.

توجه ويژه: هنگام شستشوي دست هايتان به نوك انگشتان و تمام شست دقت كنيد. رنگ آبي و قرمز در عكس زير، بخش هايي هستند كه در يك شستشوي معمولي و سريع، معمولاً تميز نمي شوند )مخصوصا بخش هاي قرمز( و باعث انتقال بيماري ها مي گردند اگر دستآنچنانكه بايد و شايد، به درستي شسته نشود باعث انتقال ميكروب ها از فردي به فردي ديگر مي گردد! عكس زير كه توسط دوربين مخصوص تهيه شده نشان مي دهد زماني كه فكر مي كنيم دست خود را خوب شسته ايم و دستمان به ظاهر تميز است هنوز هم آلودگي ها )ماده رنگي( بر روي دست باقي مي مانند.

بايد در شستن دستها حوصله به خرج داد و دقت داشت

معمولاً ميكروب ها آهسته و طي چند ثانيه از پوست بدن ما جدا مي شوند. حداقل زمان.هنگام شستشوي دست ها عجله نكنيد

لازم براي شستن دست ها 20 ثانيه است كه معادل ذكر 5 صلوات مي باشد (بابيان غيرسريع)

*****************

هشدارمهم:

بيماري تنفسي شديدي كه در برخي نقاط عربستان ديده شده است و باعث مرگ ساكنان آن كشور شده است، يك بيماري ويروسي جديد است، و در افرادي كه بنيه جسمي ضعيفي دارند (مخصوصا در افراد با سن بالا يا آنها كه به ديابت شديد مبتلا هستند، همچنين نارسايي قلبي، تنفسي، كبدي و كساني كه دياليز مي شوند) مي تواند باعث "مرگ"شود. هرچند اين ويروس از خانواده ويروسهايي

شبيه سرماخوردگي است اما عوارض و مرگ ومير آن زياد است. با رعايت بهداشت و توجه با توصيه هاي مديران كاروان ها سلامت خود و خانواده و دوستان خود را تامين نمائيد رعايت بهداشت از نشانه هاي ايمان است

 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal