بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
امور مالي

امور مالي بيمارستان مسئول جمع آوري درآمد مالي بيمارستان و انجام هزينه هاي بيمارستان طبق قوانين و مقررات مالي مي باشد و مسئوليت ثبت ونگهداري آمار و ارقام در آمد و هزينه رادارد.ونيز حفظ و نگهداري دفاتر مربوطه و همچنين دفاتر اموال به عهده امور مالي بيمارستان مي باشد.

 

1. تعريف

 

مجموعه اي است از واقعيتها, اصول و تئوريهائي كه با تامين و بكارگيري منابع مالي توسط افراد و واحـدهاي مختلف ارتباط دارد .

 

2.ماموريت 

برنامه ريزي بمنظور تهيه و تنظيم دستورالعملها ، روشها و رويه هاي مالي بمنظور ايجاد هماهـنگي و انجـام عمـليات حسابداري در واحد هاي مختلف بر اساس استانداردهاي تعيين شده

3.واحد هاي مرتبط 

واحدهاي درامد ،كارپردازي ،امين اموال ، انبار و ترخيص زير مجموعه امور مالي هستند.كه زير نظر امور مالي بيمارستان انجام وظيفه مي نمايند.

 

4.وظايف كلي امور مالي بيمارستان

 

1-پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان

 

2- پيگيري وصول درآمدهاي بيمارستان

 

3-پرداخت هزينه هاي خريد كالا براي بيمارستان

 

4-پيگيري وصول اعتبارات مالي مختلف از دانشگاه ونظارت بر چگونگي مصرف آنها ميباشد

 

5-تهيه ترازهاي مالي بيمارستان به صورت ماهيانه وساليانه

 

6-نظارت كامل به واحد انبار و ورود و خروج كالا

 

7-رسيدگي به تحقق درآمدها و چگونگي تحمل هزينه ها جهت ثبت حسابداري

 

8-ارتباط با بانكهاي طرف قرارداد و نظارت بر چگونگي عملكرد آنها در ارتباط با بيمارستان

 

9-نظارت بر امور مالي مربوط به قراردادهاي بيمارستاني در ارتباط با افراد وشركتها.

 

5.مدير مالي كيست؟

 

مـدير مالي « حسابدار حرفه اي » اسـت كه داراي « صلاحيت حرفه اي » بوده وضمن دارا بودن آگاهي هاي كلي در زمينه هاي متنوع امور مالي ودانش مديريت ، در يك يا چند زمينه مشخص مالي نيز متخصص است
 
سحر دلفانيان- عامل مالي بيمارستان حضرت قائم «عج» كلاردشت مي باشند

خلاصه مسئوليتهـا و اخـتيارات مدير مالي 

پيگيري تسويه حساب با بدهكاران . 

همكاري در عمليات بستن حسابهاي پايان دوره مالي . 

كنترل و نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف پرسنل حسابداري . 

كنترل صحت مدارك ضميمه اسنادحسابداري 

كنترل محاسبات دريافت ها و پرداخت ها .

كنترل گردش و مانده حسابها
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal