بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
زايشگاه
در بخش زايشگاه بيمارستان زايمان طبيعي و در صورت صلاحديد پزشك متخصص زنان و بيهوشي زايمان بي درد مادران انجام مي شود و مادر از ابتدا مي تواند در بيمارستان تحت نظر پزشك متخصص زنان و زايمان و كاردان ها و كارشناسانان مامايي تمامي مراحل بارداري خود را به همراه كنترل سلامت فرزند خود در طي دوران 9 ماهه بارداري و در دوران نقاهت زايمان را كنترل كنند.
 
كاردان هاي مامايي اين بخش هر هفته دوره هاي شير دهي براي مادران باردار برگزار ميكنند. 
 
 
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal