بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
ترياژ
ترياژ:

ترياژ
(به انگليسي Triage) در پرستاري يعني دسته بندي و كلاسه كردن بيماران پذيرش شونده به گروه‌هاي مختلف. اين گروه‌بندي با تشخيص بيماري متفاوت است. در ترياژ، بيماران بر اساس وخامت حال باليني و يا شدت درد، به گروههاي چندگانه تقسيم شده و اولويت بندي مي‌شوند. واژه ترياژ از عنوان فرانسوي ترير (trier) بمعني جداسازي و سواسازي مشتق شده و به زماني برمي گردد كه در جنگ بيماران بدحال را از كساني كه مي‌توانستند به نبرد باز گردند جدا مي‌نمودند. ترياژ پرستاري، در مواقع بحراني مانند جنگ و زمينلرزه و در كل، زمانهايي كه مراجعين از نظر تعداد بيش از توان پذيرش باشد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در برخي از كشورها نظير ايالات متحده، انگلستان، استراليا، كانادا و ايتاليا، در بدو ورود به بخش اورژانس(EMS)، بيمار توسط يك پرستار مجرب، اولويت مي‌گيرد.
 
واحد ترياژ اورژانس بيمارستان كلاردشت:
 
اولين واحد مراجعه بيمار پس از ورود بيماران واحد ترياژ بيمارستان مي باشد كه با توجه به سطح ترياژ بيمار توسط پرستار واحد ترياژ به بيمار خدمات درماني ارائه مي شود.
پرستار هر شيفت كاري واحد ترياز با گرفتن علائم اوليه بيماران ، سابقه بيماري ، فشار خون در بدو ورود به اورژانس و سابقه حساسيت هاي بيماري ، بيماران را دسته بندي كرده و تعيين سطح ميكند و جهت ارائه خدمات به پزشك شيفت خبر ميدهد تا بيمار توسط پزشك ويزيت شود.
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal