بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
آزمايشگاه
كاركنان شاغل در واحد آزمايشگاه شامل:
 
 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر سيده مريم موسوي

مسئول فني آزمايشگاه

2

سميه مياراحمدي

سوپروايزر آزمايشگاه

3

نسيم سام دليري

كارشناس آزمايشگاه

4

زين العابدين سام دليري

كاردان آزمايشگاه

5

حسين قدمي

كاردان آزمايشگاه

6

ايمان صيادي نژاد

كاردان آزمايشگاه

7

نيما برنجكارمردابسري

كاردان آزمايشگاه

8

مهدي صفرپور

كاردان آزمايشگاه

9

محمدجعفرترك چورن

كاردان آزمايشگاه

 
 
 
ليست آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه

Hematology

1-CBC diff

2-ESR

3-PBS (Peripheral blood smear)

4-Retic Count

5-G6PD

6-Blood group & RH

Serology

1-CRP

2-RF

3-Wright

4-Coombs wright

5-2ME

6-Coombs test (indirect)

7-Coombs test (direct)

Urine analysis

1-Urine Analysis

2-Specific gravity urine (SG)

3-Urine ketone

4- Pregnancy test

5-Opium test

Biochemistry

1-FBS

2-BS 2hpp

3-BS

4-Cholesterol total

 

5-Triglycerid

6-HDL

7-LDL

8-Uric acid

9-Urea

10-Creatinin

11-CPK

12-CK-MB

13-LDH

14-Troponin

15-Calcium Total

16-Phosphors

17-Na

18-K

19-SGOT(AST)

20-SGPT(ALT)

21-Alkaline phosphatase (Alk-p)

22-Billirubin Indirect

23- Billirubin Total

24- Billirubin Direct

25- α-Amylase

26-Albumin

 

Fluid

1-CSF

Stool Exame

1-S/E (op) ×1

2-S/E (op) ×2

3-S/E (op) ×3

4-Occult blood

5-Scatch test

 

Culture

1-Blood culture

2-Urine culture

3-Stool culture

 

Hemostatical

1-PT (INR)

2-PTT

3-BT(Bleeding Time )

4-CT(Clotting Time )

 

Blood bank

1-Cross match

2-FFP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه

بيمارستان حضرت قائم(عج)كلاردشت

 
 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal