بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
نگهباني و حراست
 
 
2589c3f7-eaea-4821-87d9-809473f6fd59
 
 
 نگهباني
 
نگهبانان اين واحد بيمارستني وظيفه حراست از تجهيزات بيمارستان اموال پرسنل و بيماران را بر عهده دارند كه معمولا شيفت كاري آنها بر اساس زمان بندي ماهانه اعلام مي شود .
 
اسامي پرسنل نگهباني :
 
 
 
1) مرتضي سليمان پور " مسئول نگهباني "
 
 
 
 
 
 
2) محمد خوشبخت " نگهبان "
 
 
 
 
3) مهيار كاظمي " نگهبان "
 
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal