بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
جراحي


جراحي عمومي
، برخلاف نامش، تخصص جراحي‌اي است كه بر اندام‌هاي شكمي (مانند روده‌ها) تمركز دارد، كه شامل مري، معده، روده كوچك، روده بزرگ، كبد، لوزالمعده، كيسه صفرا و مجراهاي صفرا، و اغلب غده تيروئيد (به نسبت ميزان دسترسي به متخصصان جراحي سر و گردن) مي‌شود. جراحان عمومي همچنين با بيماري‌هاي دربردارندهٔ پوست، پستان، و فتق سروكار دارند. آن‌ها عمدتاً با تنه سروكار دارند.
از آنجا كه متخصصين جراحي عمومي در بسياري از مراكز دنيا، اولين سطح ارائه خدمات به بيماران تصادفي و اورژانس هاي تهديد كننده حيات ميباشند، دامنه فعاليت ها و توانايي شان بسيار وسيع است و در مواقع لزوم قادر به انجام جراحي هاي اورژانس رشته هاي ديگر مانند جراحي هاي ارتوپدي، جراحي هاي زنان، جراحي هاي ارولژي، و در مواردي از جراحي هاي مغز و اعصاب نيز ميباشند.متخصصين جراحي عمومي از اين سبب عمومي ناميده ميشوند كه قادر به جراحي همه اعضاي بدن ميباشند و تنها رشته از رشته هاي تخصصي جراحي است كه اصول جراحي (PRINCIPLES OF SURGERY) همجون آب و الكتروليت، هموستاز و ... را ميشناسند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دكتر سلاله الحسيني
متخصص جراح عمومي
 
درمانگاه تخصصي بيمارستان قائم كلاردشت با حضور دكتر سلاله الحسيني متخصص جراحي عمومي آماده ارائه خدمات بيمارستاني و درمانگاهي تخصصي به بيماران با كيس هاس جراحي مي باشد.
 
سر كار خانم دكتر الحسيني هر ماه طبق برنامه اعلام شده ماهانه در روزهاي حضور خود در بيمارستان در نوبت هاي صبح و عصر در درمانگاه بيماران خود را ويزيت كرده و در صورت نياز بيمار به جراحي بيمار را در بخش بستري كرده و بقيه كارهاي عمل جراحي بيمار طبق برنامه و زمان بندي مورد نياز انجام مي شود.
 
 
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal