بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
درمانگاه ها
 
 
درمانگاه تخصصي بيمارستان قائم همه روزه به جز ايام تعطيل و عصر پنج شنبه ها ، صبح و عصر با متخصصان داخلي ، اطفال ، جراحي ، زنان و زايمان در خدمت مردم عزيز شهرستان مي باشد .
 
1) دكتر كسري مريد پور " متخصص كودكان " تمامي روزهاي هر ماه
2) دكتر مرجان خيام زاده " متخصص داخلي " 15 روز اول هر ماه
3) دكتر حيدر نژاد " متخصص داخلي " 15 روز دوم هر ماه
4) دكتر ردايي " متخصص زنان زايمان " 15 روز اول هر ماه
5) دكتر خلعت بري " متخصص زنان زايمان " 15 روز دوم هر ماه
6) دكتر سلاله احسيني " متخصص جراحي عمومي " طبق برنامه اعلامي ماهانه
7) دكتر لطيفي " متخصص بيهوشي " طبق برنامه اعلامي ماهانه
8) دكتر فضلي پناه " متخصص بيهوشي " طبق برنامه اعلامي ماهانه
9)دكتر كاكاسلطاني "متخصص روان پزشكي " صبح يكشنبه ها
 
 برنامه مايانه كشيك پزشكان به شرح ذيل مي باشد:
 

              

برنامه آنكالي پزشكان متخصص بيمارستان حضرت قائم (عج)كلاردشت بهمن ماه 1393

تخصص

روز

بيهوشي

جراحي عمومي

زنان وزايمان

داخلي

اطفال

 

 

 


چهارشنبه

1/11/93

دكتر فضلي پناه

دكتر الحسيني

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


پنجشنبه

2/11/93

دكتر فضلي پناه

دكتر الحسيني

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

جمعه

3/11/93

دكتر فضلي پناه

دكتر الحسيني

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


شنبه

4/11/93

دكتر فضلي پناه

دكتر الحسيني

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

يكشنبه

5/11/93

دكتر فضلي پناه

دكتر الحسيني

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


دوشنبه

6/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

سه شنبه

7/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


چهارشنبه

8/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

پنج شنبه

9/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


جمعه

10/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

شنبه

11/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


يكشنبه

12/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

دوشنبه

13/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


سه شنبه

14/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور

چهارشنبه

15/11/93

دكتر فضلي پناه

 

دكتر ردايي

دكتر خيام زاده

دكتر مريدپور


پنج شنبه

16/11/93

دكتر لطيفي

 

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

 

جمعه

17/11/93

دكتر لطيفي

 

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

 


شنبه

18/11/93

دكتر لطيفي

 

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور

يكشنبه

19/11/93

دكتر لطيفي

 

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


دوشنبه

20/11/93

دكتر لطيفي

 

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور

سه شنبه

21/11/93

دكتر لطيفي

 

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


چهارشنبه

22/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور

پنج شنبه

23/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


جمعه

24/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور

شنبه

25/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


يكشنبه

26/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور

دوشنبه

27/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


سه شنبه

28/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور

چهارشنبه

29/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


پنج شنبه

30/11/93

دكتر لطيفي

دكتر الحسيني

دكتر خلعتبري

دكتر حيدرنژاد

دكتر مريدپور


 

 
 
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal