بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
سمعي بصري
  واحد سمعي بصري از جمله كميته هاي بيمارستاني محسوب مي شود.

 

 

خدمات واحد سمعي بصري بيمارستان

  • برگزاري سمينارها – كنفرانسهاي داخلي و خارجي و هماهنگي لازم بين اساتيد و شركت كنندگان در سمينارها از لحاظ صوتي و تصويري .
  • برگزاري كلاسهاي مختلف پزشكي ، پرستاري ، پيراپزشكي وغيره و راه اندازي سيستم با توجه به نياز كلاس مربوطه .
  • برگزاري كارگاه هاي مختلف اموزشي و استقرار ادوات مربوطه و مورد نياز .
  • تهيه فيلم هاي آموزشي كه شامل تهيه فيلم از اعمال جراحي مختلف و ارائه آنها جهت آشنائي و آگاهي دانشجويان.
  • تهيه فيلم هاي خبري كه شامل فيلم برداري از جلسات ، كنفرانس ها ، كنگره ها و كلاسهاي آموزشي ويا مراسم خاص در طول سال
  • تهيه فيلم از مراحل مختلف ساخت و ساز ويا جهت آموزش دستگاههاي جديد الورود به سيستم كه نيازمند آموزش پرسنل واحد مربوط مي باشد
  • تهيه عكس و اسلايد از بيماران متناسب با درخواست پزشكان معالج و تشكيل فايلهاي مشخص پزشكي جهت تكميل فايلهاي تصويري
  • تهيه كپي از كليشه هاي مختلف راديولوژي ، MRI و غيره بصورت فايلهاي ديجيتالي
  • تحويل برگه هاي كلاسهاي آموزشي دستياران در ابتداي هر كلاس و باز پس گرفتن برگه ها در پايان كلاس .

 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal