بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
تاسيسات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجيد گروسيان
تاسيسات
 
 
 
كاركنان اين واحد با ارائه كليه خدمات ساختماني،تاسيساتي و تعميراتي بيمارستان را ياري ميكنند
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal